بیمه زندگی خاورمیانه

quote icon در راستای ایجاد شفافیت مالی و معنوی در بیمه زندگی خاورمیانه ، اطلاعات زیر قابل دریافت است مشاهده کدال
quote icon
1. نسبت توانگری مالی شرکت
مشاهده
2. ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد
مشاهده
شهریور ماه 1402 دانلود فایل
شهریور ماه 1401 دانلود فایل
شهریور ماه 1400 دانلود فایل
3. اساس نامه شرکت
4. ساختار سازمانی (چارت سازمانی)
5. صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و صورت مالی تلفیقی
مشاهده
منتهی به شهریور 1402 دانلود فایل
منتهی به اسفند 1401 دانلود فایل
منتهی به اسفند 1400 دانلود فایل
منتهی به اسفند 1399 دانلود فایل
منتهی به اسفند 1398 دانلود فایل
منتهی به اسفند 1397 دانلود فایل
منتهی به اسفند 1396 دانلود فایل
منتهی به اسفند 1395 دانلود فایل
6. گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی
مشاهده
1402 (منتهی به سال 1401) دانلود فایل
1401 (منتهی به سال 1400) دانلود فایل
1400 (منتهی به سال 1399) دانلود فایل
1399 (منتهی به سال 1398) دانلود فایل
7. سیاست های تقسیم سود به سهامداران
مشاهده
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در تاریخ 31 تیرماه 1402، میزان تقسیم سود به نحو ذیل به تصویب رسید:
پرداخت 150 ریال به ازای هر سهم به‌عنوان سود سالانه
---------------------------------------------------------------------------------
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در تاریخ 21 تیرماه 1401، میزان تقسیم سود به نحو ذیل به تصویب رسید:
پرداخت 15 ریال به ازای هر سهم به‌عنوان سود سالانه
---------------------------------------------------------------------------------
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در تاریخ 28 تیرماه 1400، میزان تقسیم سود به نحو ذیل به تصویب رسید:
پرداخت 100 ریال به ازای هر سهم به‌عنوان سود سالانه
---------------------------------------------------------------------------------
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در تاریخ 31 تیرماه 1399، میزان تقسیم سود به نحو ذیل به تصویب رسید:
پرداخت 110 ریال به ازای هر سهم به‌عنوان سود سالانه
---------------------------------------------------------------------------------
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و فوق‌العاده شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در تاریخ 29 تیرماه 1398، میزان تقسیم سود به نحو ذیل به تصویب رسید:
پرداخت 80 ریال به ازای هر سهم به‌عنوان سود سالانه
8. زمانبندی پرداخت سود
9. گزارش بازرس
10. حق بیمه اتکایی واگذاری
مشاهده
حق بیمه اتکایی واگذاری شهریور ماه سال 1402: 884,491,000,000 ریال
حق بیمه اتکایی واگذاری شهریور ماه سال 1401: 744,974,000,000 ریال
حق بیمه اتکایی واگذاری پایان سال 1400: 1,009,223,000,000 ریال
حق بیمه اتکایی واگذاری پایان سال 1399: 202,829,000,000 ریال
حق بیمه اتکایی واگذاری پایان سال 1398: 56,253,000,000 ریال
حق بیمه اتکایی واگذاری پایان سال 1397: 25,443,000,000 ریال
حق بیمه اتکایی واگذاری پایان سال 1396: 1,283,000,000 ریال
حق بیمه اتکایی واگذاری پایان سال 1395: 24,000,000 ریال
11. چشم انداز , ماموریت و اهداف راهبردی شرکت
مشاهده
چشم انداز : دستیابی به جایگاه نخست پیشرفته‌ترین شرکت بیمه زندگی و مستمری کشور
بیانیه مأموریت : شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برآنست که با ارائه محصولات جدید بیمه‌های زندگی به صورت فراگیر، با استفاده از کارشناسان مجرب، مطابق با استانداردهای بین المللی و با کسب حداکثر رضایت مشتریان به چشم انداز خود دست یابد.
12. اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی
13. نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت
مشاهده
14. میزان سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی
مشاهده
15. تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی
مشاهده
درصد سود مشارکت در منافع از محل ذخایر ریاضی در ۶ ماهه اول سال 1402، معادل 25 درصد بوده است.
درصد سود مشارکت در منافع از محل ذخایر ریاضی در سال 1401، معادل 30 درصد بوده است.
درصد سود مشارکت در منافع از محل ذخایر ریاضی در سال 1400، معادل 20 درصد بوده است.
درصد سود مشارکت در منافع از محل ذخایر ریاضی در سال 99، معادل 83 درصد بوده است.
درصد سود مشارکت در منافع از محل ذخایر ریاضی در سال 98، معادل 25 درصد بوده است.
16. برنامه های ورود یا خروج شرکت از بورس و اعلام تغییر وضعیت سهام در بورس
17. مشخصات ثبتی
18. مشخصات شعب و مراکز پرداخت خسارت
مشاهده
اطلاعات شعبه مرکزی :
آدرس : خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان هفتم، شماره 10
کد پستی : 1513715511
تلفن : 41363000
فکس : 88716020
پست الکترونیک : info@melico.ir
19. طرحهای جدید بیمه ای دارای مجوز از بیمه مرکزی
مشاهده
محصول جدید بیمه زندگی "مستمری معوق" که از نوع بیمه‌های اندوخته‌دار است با مجوز بیمه مرکزی قابل ارائه در شرکت می‌باشد.
20. اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار
مشاهده
شرکت تاکنون هیچگونه اوراق مشارکت، صکوک و یا سایر ابزارهای پولی جهت تامین سرمایه منتشر ننموده است. و برنامه‌ای برای صدور و جذب سرمایه از طریق ابزارهای مالی و پولی ندارد.
21. برنامه افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه
22. عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته
مشاهده
23. نحوه مدیریت ریسک مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک و گزارش وضعیت و نحوه مدیریت ریسک های شرکت از قبیل ریسک های بیمه گری، اعتبار و نقدینگی
مشاهده
گزارش وضعیت ریسک‌های بیمه‌گری : دانلود فایل
24. ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک
25. اطلاعات نمایندگان
مشاهده
برای مشاهده اطلاعات نمایندگان از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
26. اطلاعات کارگزاران
27. ارزیابان خسارت
28. سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات
مشاهده
اعطای پاداش و جبران خدمات بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت و تصویب هیأت مدیره بر مبنای سودآوری شرکت و رعایت سنجش عملکرد کارکنان صورت می‌گیرد.
29. گزارش معاملات غیر بیمه ای یا با شرکت هایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن به شرکت تعلق دارد
مشاهده
شرکت در ۶ ماهه اول سال 1402 هیچگونه معامله ای در زمینه شرکت هایی که بیش از 20 درصد سرمایه آن به بیمه زندگی خاورمیانه تعلق دارد، نداشته است.
شرکت در سال 1401 هیچگونه معامله ای در زمینه شرکت هایی که بیش از 20 درصد سرمایه آن به بیمه زندگی خاورمیانه تعلق دارد، نداشته است.
شرکت در سال 1400 هیچگونه معامله ای در زمینه شرکت هایی که بیش از 20 درصد سرمایه آن به بیمه زندگی خاورمیانه تعلق دارد، نداشته است.
30. اعلام سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی
مشاهده
گزارش تفسیری مدیریت : دانلود فایل
گزارش کنترل های داخلی 1401 : دانلود فایل
گزارش کنترل های داخلی1400 : دانلود فایل
گزارش منشور کمیته ی حسابرسی شرکت : دانلود فایل
31. شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر در شرکت و نحوه انجام وظایف آنها
32. قوانین مبارزه با پولشویی
مشاهده
آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی دانلود فایل
دستورالعمل ساختار و وظایف واحد مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه دانلود فایل
دستورالعمل شناسایی متقاضیان خدمات بیمه ای دانلود فایل
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات بیمه الکترونیکی دانلود فایل
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در عملیات بیمه‌ای اتکایی خارجی و معاملات برون مرزی دانلود فایل
دستورالعمل نحوه شناسایی عملیات بیمه ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات بیمه دانلود فایل
33. مشخصات و اطلاعات مدیران شرکت
مشاهده
هيأت مدیره
manager picture

محمد ابراهیم امین

manager picture

سید حسین سلیمی

manager picture

سید احمد احمدی هاشمی

manager picture

خسرو اسمعیل زاده

manager picture

هادی برخوردار

manager picture

مهدی نوروزی

مدیر عامل و معاونین
manager picture

مهدی نوروزی

مدیر عامل

manager picture

حمید امرائی

معاونت توسعه مدیریت و فاوا

manager picture

مسعود همدانلو

معاونت فروش و توسعه بازار

manager picture

حمید دادپوری

معاونت مالی و سرمایه‌گذاری

manager picture

محمد مهدی تربتی

معاونت فنی

مدیران اجرایی
manager picture

محمدرضا صدوقی

مدیریت امور نمایندگان

manager picture

تابان شجاعی

مدیریت فنی

manager picture

محمد سلیمانی

مدیریت سرمایه گذاری و امور سهام

manager picture

نیلوفر آریازاد

مدیریت توسعه بازار

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می‌توانید خبر های جدیدی از ما داشته باشید