بیمه زندگی خاورمیانه

هيأت مدیره
manager picture

محمد ابراهیم امین

manager picture

سید حسین سلیمی

manager picture

سید احمد احمدی هاشمی

manager picture

خسرو اسمعیل زاده

manager picture

هادی برخوردار

manager picture

مهدی نوروزی

مدیر عامل و معاونین
manager picture

مهدی نوروزی

مدیر عامل

manager picture

حمید امرائی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و فاوا

manager picture

مسعود همدانلو

سرپرست معاونت فروش و توسعه بازار

manager picture

حمید دادپوری

سرپرست معاونت مالی و سرمایه‌گذاری

manager picture

محمد مهدی تربتی

سرپرست معاونت فنی

مدیران اجرایی
manager picture

محمدرضا صدوقی

مدیریت امور نمایندگان

manager picture

تابان شجاعی

مدیریت فنی

manager picture

محمد سلیمانی

مدیریت سرمایه‌گذاری و امور سهام

manager picture

نیلوفر آریازاد

مدیریت توسعه بازار

manager picture

منیره خطیبی راد

مدیر حوزه مدیرعامل و امور سهامداران

manager picture

میثم لطفی

مدیریت روابط عمومی