بیمه زندگی خاورمیانه

بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی image

بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی

بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی (Supplementary Retirement and Annuity Plan) محصولی نوین و منحصر به فرد در صنعت بیمه از شرکت بیمه عمر و زندگی خاورمیانه می‌باشد . هر فرد می‌تواند از بدو تولد تا سن 80 سالگی نسبت به تهیه این بیمه اقدام نماید.

بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی image
حقوقی برای دوران بازنشستگی icon

حقوقی برای دوران بازنشستگی

بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی (Supplementary Retirement and Annuity Plan) به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی در دوران کهنسالی برای افرادی که حقوق بازنشستگی دریافت نمی‌کنند طراحی شده‌است همچنین مکملی برای افرادی که حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند نیز می‌باشد تا کمبودهای ناشی از پایین بودن سطح حقوق‌های بازنشستگی نسبت به مخارج زندگی را جبران نماید.

تأمین آینده فرزندان icon

تأمین آینده فرزندان

این بیمه نامه می‌تواند برای فرزندان از جهت تضمین درآمد و تامین نیازهای مالی مربوط به دوره جوانی بسیار مناسب باشد. فرزندانی که این بیمه نامه را دارند از سن مشخصی می‌توانند حقوق دریافت کنند یا مبلغی قابل توجه را یکجا برای تامین نیازهایی چون خرید مسکن یا ... خود دریافت کنند.

درآمدی برای زنان خانه‌دار icon

درآمدی برای زنان خانه‌دار

این بیمه نامه برای زنان خانه می‌تواند منبع درآمدی ایجاد کند که مانند زنان شاغل حقوق بازنشستگی دریافت کنند.

بیمه ای برای تمامی اصناف و کسبه icon

بیمه ای برای تمامی اصناف و کسبه

یکی از چالش های اصناف و کسبه عدم برخورداری از حقوق بازنشستگی در دوران سالمندی و یا ازکارافتادگی است. این بیمه نامه با پرداخت حقوق بازنشستگی در دوران سالمندی یا از کارافتادگی راه حلی مطمئن برای این چالش پیشنهاد می‌گردد.

بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی (Supplementary Retirement and Annuity Plan) به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی در دوران کهنسالی برای افرادی که حقوق بازنشستگی دریافت نمی‌کنند طراحی شده‌است همچنین مکملی برای افرادی که حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند نیز می‌باشد تا کمبودهای ناشی از پایین بودن سطح حقوق‌های بازنشستگی نسبت به مخارج زندگی را جبران نماید.
product image

در صورت حیات بیمه شده

بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی بیمه‌ای است که برای هر فرد تا سن 80 سالگی می‌توان تهیه نمود. برای دریافت مستمری پس از پایان قرارداد محدودیت‌های شرایط سنی و مدت انتظار وجود ندارد. هر پدر و مادری می‌تواند این بیمه‌نامه را برای فرزند خود تهیه نماید. همچنین افراد شاغلی که در خصوص آینده مالی خود و دوران بازنشستگی‌شان دغدغه و نگرانی دارند نیز می‌توانند این محصول را تهیه نموده و با اطمینان خاطر به آینده بنگرند.

دریافت مستمری یا اندوخته سرمایه گذاری

امکان دریافت وام یا برداشت از حساب

در صورت فوت بیمه شده در زمان پرداخت حق بیمه

این بیمه راه ‌حلی برای تهیه یک درآمد اضافی در تمامی دوران‌های زندگی از بدو تولد تا دوران بازنشستگی می‌باشد. این محصول دارای دو مزیت سرمایه‌گذاری و پوشش بیمه‌ای است که هر شخصی می‌تواند از مزایای هر دوی آن بهره مند گردد.

اندوخته سرمایه گذاری plus icon سرمایه فوت plus icon سرمایه فوت در اثر حادثه (در صورتی که فوت به علت حادثه باشد)

product image
product image

در صورت فوت بیمه شده در دوران دریافت مستمری

بیمه گذار می‌تواند گزینه تضمین و همچنین پوشش سرمایه فوت را در دوران دریافت مستمری انتخاب نماید. در این صورت شرکت بیمه خاورمیانه تضمین می‌نماید که پس از فوت شخص بیمه شده ادامه حقوق وی را تا پایان دوره تضمین به علاوه سرمایه فوت به ذینفعی که از قبل انتخاب کرده پرداخت نماید.

سرمایه فوت plus icon پرداخت ادامه حقوق مستمری به ذینفع انتخاب شده تا پایان دوره تضمین

مزایای سرمایه‌گذاری بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی
feature icon

انعقاد قراردادهای 5 الی 30 ساله

feature icon

ضریب افزایش مستمری سالانه تا 5%

feature icon

دریافت مستمری به صورت مادام‌العمر، یا مدت زمان انتخابی

feature icon

ضریب افزایشحق بیمه از 0% تا 20%

feature icon

تضمین دریافت مستمری حتی در صورت فوت بیمه شده

feature icon

پرداخت حق بیمه طی مدت قرارداد به صورت سالانه، شش ماهه، سه ماهه و یا ماهانه

مزایای پوشش های بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی
coverage icon
پوشش فوت به هر علت

در دوره پرداخت حق بیمه سقف سرمایه فوت مبلغ ده میلیارد ریال است .

در دوره دریافت مستمری در صورتی که گزینه تضمین انتخاب نشود سقف انتخابی سرمایه فوت 5 میلیارد ریال می‌باشد و در صورت انتخاب گزینه تضمین این سقف 2 میلیارد ریال می‌باشد.

سرمایه فوت به هر علت می‌تواند بین 5 تا 40 برابر حق بیمه سالانه باشد

ضریب افزایش سرمایه فوت از 0% تا 20%

coverage icon
پوشش فوت بر اثر حادثه

در صورت فوت بیمه شده به علت حادثه، علاوه بر سرمایه فوت به هر علت ، سرمایه فوت بر اثر حادثه نیز پرداخت می‌شود.

سقف پرداخت این پوشش مبلغ ده میلیارد ریال می‌باشد.

پوشش فوت بر اثر حادثه می‌تواند از 1 تا 3 برابر سرمایه فوت به هر علت انتخاب گردد.

این پوشش از بدو تولد تا سن 74 سالگی قابل خریداری می‌باشد.

این پوشش حداکثر تا سن 75 سالگی قابل ارائه می‌باشد.

coverage icon
پوشش نقص عضو و از کار افتادگی در اثر حادثه

سقف سرمایه این پوشش 4 میلیارد ریال است.

پوشش نقص عضو می‌تواند 50% تا 200% سرمایه فوت به هر علت انتخاب شود.

این پوشش از بدو تولد تا سن 74 سالگی قابل خریداری می‌باشد.

این پوشش حداکثر تا سن 75 سالگی قابل ارائه می‌باشد.

coverage icon
پوشش هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

سرمایه این پوشش به میزان 20% سرمایه فوت بر اثر حادثه می‌باشد.

سقف سرمایه این پوشش 400 میلیون ريال می‌باشد.

این پوشش از بدو تولد تا سن 74 سالگی قابل خریداری می‌باشد.

این پوشش حداکثر تا سن 75 سالگی قابل ارائه می‌باشد.

coverage icon
پوشش بیماری‌های خاص

پرداخت این پوشش به ازای هر بیماری یک بار صورت می‌پذیرد.

این پوشش از بدو تولد تا سن 60 سالگی قابل خریداری می‌باشد.

سرمایه این پوشش به میزان 30% سرمایه فوت می‌باشد.

این پوشش حداکثر تا سن 65 سالگی قابل ارائه می‌باشد.

سقف سرمایه این پوشش 1 میلیارد ريال می‌باشد.

coverage icon
پوشش سرطان

سقف پرداخت این پوشش 4 میلیارد و 340 میلیون ريال می‌باشد.

این پوشش از بدو تولد تا سن 60 سالگی قابل خریداری می‌باشد.

این پوشش حداکثر تا سن 75 سالگی قابل ارائه می‌باشد.

coverage icon
پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم

در صورتیکه بیمه‌گذار و بیمه‌شده یکسان باشد : در صورت از کار افتادگی کامل و دائم، بر اثر حادثه و یا بیماری که دیگر قادر به ادامه کار نباشد، شرکت بیمه خاورمیانه تعهد پرداخت حق بیمه تا پایان مدت قرارداد را برعهده دارد و بیمه‌نامه به قوت خود باقی است.

در صورتیکه بیمه‌گذار و بیمه‌شده متفاوت باشند: در صورت از کار افتادگی کامل و دائم، بر اثر حادثه و یا بیماری که دیگر قادر به ادامه کار نباشد و یا در صورت فوت بیمه‌گذار، شرکت بیمه خاورمیانه تعهد پرداخت حق بیمه تا پایان مدت قرارداد را برعهده دارد و بیمه‌نامه به قوت خود باقی است.

این پوشش از بدو تولد تا سن 60 سالگی قابل خریداری می‌باشد.

این پوشش حداکثر تا سن 65 سالگی قابل ارائه می‌باشد.

محصولات مشابه

بیمه عمر زمانی

Term Insurance

بیمه عمر زمانی icon
این بیمه رایج ترین و قدیمی ترین نوع بیمه عمر می‌باشد. بدین صورت که در طول یک بازه زمانی معین تنها در صورت فوت بیمه شده به ذینفع یا ذینفعان تعیین شده سرمایه فوت مندرج در بیمه نامه تعلق می‌گیرد.
اطلاعات بیشتر

بیمه تمام عمر

Whole Life Insurance

بیمه تمام عمر icon
با خرید این محصول تا پایان عمر تحت پوشش فوت قرار بگیرید. شرکت در ازای دریافت حق بیمه , به طور مادام العمر شما را تحت پوشش قرار می‌دهد و در صورت فوت , سرمایه مندرج در بیمه نامه را به ذینفعان پرداخت می‌نماید.
اطلاعات بیشتر

بیمه عمر مانده بدهکار

Mortgage Life Insurance

بیمه عمر مانده بدهکار icon
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به افراد متقاضی، وام و تسهیلات مالی پرداخت می‌کنند، چنانچه وام‌گیرندگان فوت نمایند، با خرید بیمه عمر مانده بدهکار، اقساط وام بیمه شده از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا مؤسسه وام‌دهنده پرداخت خواهد شد.
اطلاعات بیشتر

بیمه مستمری آنی

Immediate Annuity Plan

 بیمه مستمری آنی icon
این بیمه نامه برای افرادی که تمایل به پرداخت حق بیمه در سال‌های طولانی را ندارند و یا در سنین کودکی و نوجوانی خود فرصت خرید بیمه‌های مستمری سالانه را از دست داده‌اند بهترین گزینه است زیرا می‌توانند کل حق بیمه را به صورت یکجا پرداخت و از سال بعد مستمری دریافت کنند.
اطلاعات بیشتر