بیمه زندگی خاورمیانه

نرخ رشد حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه در هفت ماهه اول سال 1400

خلاصه خبر
بر اساس آمار منتشر شده نرخ رشد حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه، در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل به طور متوسط ۴۱.۲۳ درصد بوده است.
نرخ رشد حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه

بر اساس آمار منتشر شده نرخ رشد حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه کشور، میزان حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه در هفت ماهه اول سال 1400، در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل به طور متوسط ۴۱.۲۳ درصد  رشد داشته است.

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با ۵۴۵.۶ درصد بیشترین میزان رشد در این ارزیابی را به خود اختصاص داده است و صدرنشین است.

لینک مطلب : https://melico.ir/life-insurance/اخبار-بیمه-عمر-و-زندگی-خاورمیانه/نرخ-رشد-حق-بیمه-تولیدی-شرکت‌های-بیمه-در-هفت-ماهه-اول-سال-1400 کپی