بیمه زندگی خاورمیانه

مانده مطالبات سود سهام شرکت بیمه زندگی خاورمیانه پرداخت می‌شود.

خلاصه خبر
مانده مطالبات سود سهام شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در تاریخ 31 خرداد ماه 1401 از طریق سامانه سجام انجام خواهد شد.
مانده مطالبات سود سهام شرکت بیمه زندگی خاورمیانه

با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، پرداخت مانده مطالبات سود سهام شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در تاریخ 31 خرداد ماه 1401 از طریق سامانه سجام انجام خواهد شد.