بیمه زندگی خاورمیانه

بیمه زندگی خاورمیانه روند صعودی درآمد بیمه‌نامه را از سر گرفت

خلاصه خبر
بیمه زندگی خاورمیانه در پایان تابستان روند صعودی درآمد بیمه‌نامه را از سر گرفت
روند صعودی درآمد بیمه‌نامه

طبق گزارش‌های ارائه شده در سامانه کدال، درآمد حاصل از صدور بیمه‌نامه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در فصل بهار سال جاری روندی صعودی داشته و تا پایان خرداد ماه 189 میلیارد تومان درآمد از محل صدور بیمه‌نامه شناسایی شده است؛ در دو ماه نخست تابستان شاهد روند نزولی کوتاهی بود اما در نهایت در ماه آخر تابستان مجدد روند صعودی خود را از سر گرفت و مجموع درآمد صدور بیمه‌نامه سه ماهه دوم به حدود 197 میلیارد تومان رسید. بر این اساس مجموع درآمد محقق شده در 6 ماهه نخست سال 1401 به رقم 386 میلیارد تومان رسید که مقایسه آن با درآمد حق بیمه در بازه زمانی مشابه سال 1400 حکایت از رشد 156 درصدی آن دارد. شایان ذکر است از ابتدای سال، مبلغ 2.072 میلیارد ریال از حق بیمه صادره مربوط به مبالغ واریزی بیمه‌گذاران به ذخایر ریاضی و مبلغ 2.136 میلیارد ريال از کل خسارت مربوط به برداشت بيمه‌گذاران از ذخاير رياضی خود می‌باشد.

منبع:ریسک نیوز


لینک مطلب : https://melico.ir/life-insurance/اخبار-بیمه-عمر-و-زندگی-خاورمیانه/بیمه-زندگی-خاورمیانه-روند-صعودی-درآمد-بیمه‌نامه-را-از-سر-گرفت کپی