بیمه زندگی خاورمیانه

آگهى دعوت به عضویت در هیأت مدیره

خلاصه خبر
از تمامی اشخاص حقیقیِ سهام‌دار شرکت که داوطلب عضویت در دوره آتی هیأت‌مدیره این شرکت هستند دعوت می‌شودحداکثر تا پایان آذر ماه 1401، اعلام داوطلبی خود را به همراه تأییدیه کتبی دارندگان حداقل 5 درصد سهام شرکت، به دفتر مرکزی شرکت تسلیم نمایند.
عضویت در هیأت مدیره

در اجرای مفاد ماده 29 اساسنامه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه از تمامی اشخاص حقیقیِ سهام‌دار شرکت که داوطلب عضویت در دوره آتی هیأت‌مدیره این شرکت هستند دعوت می‌شودحداکثر تا پایان آذر ماه 1401، اعلام داوطلبی خود را به همراه تأییدیه کتبی دارندگان حداقل 5 درصد سهام شرکت، به دفتر مرکزی شرکت به نشانی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان هفتم، شماره 10، طبقه چهارم (کدپستی 1513715511) تسلیم نمایند.


لینک مطلب : https://melico.ir/life-insurance/اخبار-بیمه-عمر-و-زندگی-خاورمیانه/آگهى-دعوت-به-عضویت-در-هیأت-مدیره کپی