بیمه زندگی خاورمیانه

quote icon quote icon

مجامع عمومی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه

جهت مشاهده آنلاین مجامع از طریق لینک های زیر وارد شوید.

1 . گزارش مجمع سال 1399
2 . صورت های مالی سال 1399

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می‌توانید خبر های جدیدی از ما داشته باشید