بیمه خاورمیانه

All rights reserved. ©2020

بیمه تمام عمر

بیمه نامه ای با مدت زمان نامحدود...
با خرید این محصول فرد تا پایان عمر تحت پوشش فوت قرار می گیرد. شرکت بیمه متعهد می شود در ازای دریافت حق بیمه به طور مادام العمر بیمه شده را تحت پوشش قرار دهد که در صورت فوت وی سرمایه مندرج در بیمه نامه را به ذینفعان پرداخت نماید.

پرداخت حق بیمه طی چند سال

به‌جا گذاشتن سرمایه‌ای قابل توجه برای بازماندگان

بیمه ‌ای بلند مدت تا پایان عمر

بیمه تمام عمر

بیمه تمام عمر بیمه ای است که فوت هر فرد را تا پایان عمر پوشش می دهد. می‌توانید با خرید این بیمه‌نامه سرمایه قابل توجهی برای بازماندگانی که خودتان انتخاب می‌نمائید برجای گذارید. تمامی افراد سرپرست خانوار که نسبت به آینده برای بازماندگانشان دچار نگرانی و اضطراب می‌باشند با خرید این محصول می‌توانند آرامش و اطمینان خاطر را برای خود به ارمغان آورند.

  • انعقاد قرارداد تا پایان عمر
  • پرداخت حق بیمه طی مدت 5، 10 و یا 15 سال و پرداخت به صورت سالانه
  • ضریب افزایشحق بیمه از 0% تا 20%

بیمه تمام عمر

در این بیمه امکان بازخرید بیمه نامه وجود دارد که در صورت درخواست توسط بیمه گذار مبلغ بازخریدی با اعمال سود مشارکت در منافع به وی پرداخت می گردد.

  • درخواست سرمایه فوت تا حداکثر 10 میلیارد ريال
  • ضریب افزایش سرمایه فوت از 0% تا 20%
مزایای پوشش های بیمه تمام عمر
پوشش فوت به هر علت

انعقاد قرارداد تا پایان عمر

پرداخت حق بیمه طی مدت 5، 10 و یا 15 سال و پرداخت به صورت سالانه

ضریب افزایش حق بیمه از 0% تا 20%

درخواست سرمایه فوت تا حداکثر 10 میلیارد ريال

ضریب افزایش سرمایه فوت از 0 % تا 20%

پوشش فوت حادثی

علاوه بر سرمایه فوت به هر علت , سرمایه فوت حادثی نیز پرداخت می‌شود.

سقف پرداخت این پوشش مبلغ 4 میلیارد ریال می‌باشد.

پوشش فوت حادثی می‌تواند از 1 تا 3 برابر سرمایه فوت به هر علت انتخاب گردد.

این پوشش از بدو تولد تا سن 74 سالگی قابل خریداری می‌باشد.

این پوشش حداکثر تا سن 75 سالگی قابل ارائه می‌باشد.

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی در اثر حادثه

پوشش نقص عضو می‌تواند 50% تا 200% سرمایه فوت به هر علت انتخاب شود.

این پوشش از بدو تولد تا سن 74 سالگی قابل خریداری می‌باشد.

این پوشش حداکثر تا سن 75 سالگی قابل ارائه می‌باشد.

پوشش هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

سرمایه این پوشش به میزان 20% سرمایه فوت حادثی می‌باشد.

سقف سرمایه این پوشش 400 میلیون ريال می‌باشد.

این پوشش از بدو تولد تا سن 74 سالگی قابل خریداری می‌باشد.

این پوشش حداکثر تا سن 75 سالگی قابل ارائه می‌باشد.

پوشش بیماری‌های خاص

پرداخت این پوشش به ازای هر بیماری یک بار صورت می‌پذیرد.

این پوشش از بدو تولد تا سن 60 سالگی قابل خریداری می‌باشد.

سرمایه این پوشش به میزان 30% سرمایه فوت می باشد.

این پوشش حداکثر تا سن 65 سالگی قابل ارائه می‌باشد.

سقف سرمایه این پوشش 500 میلیون ريال می‌باشد.

پوشش سرطان

سقف پرداخت این پوشش 3 میلیارد و 100میلیون ريال می‌باشد.

این پوشش از بدو تولد تا سن 60 سالگی قابل خریداری می‌باشد.

این پوشش حداکثر تا سن 75 سالگی قابل ارائه می‌باشد.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم

در صورت از کار افتادگی کامل و دائم، بر اثر حادثه و یا بیماری که بیمه‌شده دیگر قادر به کسب درآمد نباشد، شرکت بیمه خاورمیانه تعهد پرداخت حق بیمه تا پایان مدت قرارداد را برعهده دارد و بیمه‌نامه به قوت خود باقی است.

این پوشش از سن 18 تا 60 سالگی قابل خریداری می‌باشد.

این پوشش حداکثر تا سن 65 سالگی قابل ارائه می‌باشد.

سایر محصولات بیمه خاورمیانه
عمر زمانی
بیمه نامه عمر زمانی نوعی از بیمه نامه های عمر است که خطرات ناشی از فوت بیمه شده را تحت پوشش قرار می دهد. حق بیمه این نوع بیمه نامه بر اساس شرایط سنی و میزان سرمایه فوت درخواستی تعیین می گردد .
اطلاعات بیشتر
بیمه عمر مستمری و بازنشستگی تکمیلی
در بیمه تمام عمر، مدت بیمه نامه نامحدود است. بیمه تمام عمر در واقع یک ارثیه برای بازماندگان بعد از فوت ماست. شرکت بیمه متعهد است که سرمایه فوت را در هر زمانی که فوت اتفاق بیفتد به استفاده کنندگان بپردازد.
اطلاعات بیشتر

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه میتوانید خبر های جدیدی از ما داشته باشید

ورود به سایت

عضویت فراموشی رمز عبور

خروج از حساب کاربری

در صورت تمایل میتوانید از طریق دکمه زیر از حساب کاربری خود خارج شوید.