بیمه زندگی خاورمیانه

چرا باید بیمه عمر مستمری بخریم؟

خلاصه خبر
شکاف بین حقوق پایه کارمندان با حقوق دریافتی کارمندان ; تهدیدی پنهان در زمان بازنشستگی در این مقاله به چرایی اهمیت بیمه های عمر و مستمری خواهیم پرداخت
بیمه عمر مستمری

روش های متداول حقوق و دستمزد
مدل سیستم حقوق و دستمزد در سازمانهای مختلف بر اساس مدل های متفاوتی بنا شده است و کمتر سازمانی از مدل استاندارد و علمی برای تعیین حقوق و دستمزد کارکنان بهره میبرد. لذا اکثر مدل ها و قواعد وضع شده در سازمان ها سلیقه ای و اقتضایی بوده و هیچ اصول حرفه ای و علمی در طراحی آن به کار گرفته نشده است.
در گذر زمان اعمال سلیقه ها و تصمیمات غیر اصولی منجر به تشدید  این نابسامانی در سیستم جبران خدمت در اکثر سازمانها نیز شده است. البته دلایل مختلفی وجود دارد که سیستم حقوق مزایای سازمان ها را در مسیری نادرست هدایت کرده و منجر به پدید آمدن سیستمی ناصحیح شده است و  مسلما این موضوع ریشه ها و دلایل اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد. ولی پرداختن به ریشه و علت ها خارج از موضوع این مقاله است. چرا که پرداختن به ریشه ها و علت ها مستلزم بررسی متغییرهای کلان اقتصادی و اجتماعی است که علاوه بر پیچیدگی موضوع، تغییر و بهبود آنها به این سادگی و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. پس ارائه راهکار نیز در این خصوص در سطح کلان به این آسانی میسر و موثر نخواهد بود.
 آنچه موضوع بحث ما است تبعات اجتماعی و اقتصادی این معضل و ارائه راهکاری در سطح فردی برای در امان ماندن از تبعات این چالش فراگیر است.
 از طرفی رویکرد کاهش هزینه در سازمان ها در اکثر مواقع اثرات متفاوتی را در سیستم حقوق و مزایای کارکنان ایجاد میکند. چرا که به دنبال اجرای این رویکرد، اولین راهکاری که اغلب که به ذهن مدیران برای کاهش هزینه ها خطور میکند، کاستن از هزینه های جاری منابع انسانی است. این کاهش هزینه در منابع انسانی می تواند در قالب دو راه حل کلی صورت پذیرد:
 اول راه حل تعدیل نیرو ، دوم کاهش حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان.
شکاف بین حقوق پایه و حقوق دریافتی کارمندان
تعدیل نیرو به دلیل تبعات دردناکی که برای فرد و سازمان دارد ، معمولا به عنوان آخرین گزینه مورد انتخاب برای کاهش هزینه های منابع انسانی در سازمان ها مطرح میشود و برعکس کاهش مزایا و پرداختی های مستمر به کارکنان به دلیل ملایمتی که در اجرا دارد، اولین راهکار مطرح و مورد اجرا است. حال آنچه مهم است اختیارات و الزاماتی است که میزان اختیار عمل سازمان را در اجرای این استراتژی تعیین میکند.  پس رویکرد شناور بودن مزایا در سازمان ها برای تسلط بر میزان پرداختی به کارکنان به نسبت شرایط سودآوری سازمان همیشه یکی از مباحث مهم و چالش بر انگیز برای مدیران منابع انسانی بوده و برخورداری از اختیار و ابتکارعمل برای سازمان در کاهش مزایا و جبران خدمات کارکنان در شرایط مختلف اقتصادی و درآمدی سازمان، جزو شرایط مطلوب مورد درخواست مدیران عالی است. به عبارتی ساده تر مدیران عالی سیستم حقوق و دستمزدی را بیشتر ترجیح میدهند که بیشترین اختیارات را در دخل و تصرف به نسبت به شرایط بتوانند در آن داشته باشند. یعنی مثلا از ماهبعد بخواهند از مجموع میزان پرداختی ماهانه به کارکنان 20% کم کنند با مانعی قانونی یا آیین نامه ای مواجه نشوند.
البته باید توجه داشت که این شناوری و متغیر بودن میزان دریافتی می تواند ابزاری صحیح  برای مدیریت و بهبود عملکرد کارکنان و حتی بهبود عملکرد واحدهای سازمانی هم باشد و موضوعی کاملا علمی و درست است ولی از آنجایی که سیستم های منابع انسانی فرسوده و غیرعلمی توان سنجش و ارزیابی دقیق و عادلانه عملکرد کارکنان را ندارند و در ارائه منطقی دقیق که بتواند بخش شناور مزایا را عادلانه توزیع کند عاجز هستند، باعث میشود عواملی مانند اضافه کاری به عنوان مبنای پرداخت مزایای شناور قرار گیرد حال آنکه خود این راه حل نیز روشی غلط و مشکل زا در سازمانها می باشد و بحران ها و مشکلات بیشتری را در پی خواهد داشت و اثری مخرب بر کارایی سازمان برجای خواهد گذاشت. چون به جای توجه به میزان عملکرد و خروجی کار کارکنان، صرف زمان حضور افراد فارغ از خروجی آنها در سازمان مبنای جبران و پرداخت قرار میگیرد.
از طرفی هم به استناد ماده 36 قانون کار که مزد ثابت را تعریف میکند، مزد ثابت تقریبا امکان کاهش در طی زمان نداشته و الزاما مشمول افزایش های سالانه نیز باید قرار گیرد. حال با این توضیحات مدل حقوق دستمزد سازمانها برای رهایی از این الزام قانونی به این سمت حرکت کرده که مزد ثابت کارکنان در حداقل ممکن قرار گیرد و بقیه مزایا و پرداختی ها در قالب غیراز آن پرداخت گردد.
و به همین دلیل است که اکثر وقتی حقوق و دریافتی کارکنان را بررسی میکنیم اختلافی معنادار بین مبلغ حقوق پایه و میزان دریافتی کارکنان مشهود است.
مشکلات صندوق های های بازنشستگی
این موضوع تا زمانی که فرد شاغل می باشد بحران آفرین نیست. چون سازمان به هر بهانه درست یا نادرستی، عادلانه یا غیرعادلانه، به هرحال بخشی از نیازهای کارکنان را با مزایای غیر ثابت مانند اضافه کاری، کارانه، پاداش یا فوق العاده های متفاوت و حتی بعضا بی منطق حل می کند.
 ولی موضوع اساسی  و مشکل اصلی برای افراد از زمانی آغاز می شود که به هر دلیل قصد جدایی از سازمان داشته باشند. بالاخص زمانی که بازنشسته میشوند. در این دوران مبنای محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی حقوق پایه فرد می باشد که عموما اختلاف زیادی با مبلغ دریافتی در دوران شاغلی افراد داشته است. چون تقریبا تمام مزایای غیرثابت قطع شده و طبق آمارها دریافتی فرد به حدود 60% کاهش می یابد. تطبیق زندگی در روزگار پیری با درآمدی معادل نصف درآمد قبلی خود چالشی مهم و سخت می باشد.
اگر بحران جدید پیش روی صندوق های بازنشستگی را نیز به چالش های فوق اضافه کنیم که ناگزیر اضافه خواهد شد مساله بسیار عمیق تر خواهد شد.
صندوق های بازنشستگی که در وضعیت فعلی و درحالی که پیک جمعیتی هنوز دوره شاغل و پرداخت کننده به صندوق ها هستند و به مرحله دریافت مستمری از صندوق ها نرسیده اند وضعیت مطلوبی ندارد چه رسد که پیک جمعیت به سن بازنشستگی و دریافت مستمری برسد. مطمنا با وضعیت فعلی صندوق ها سعی در پرداخت مستمری بر اساس حداقل ها را در دستور کار قرار خواهند داد تا بتوانند به نوعی همه افراد تحت پوشش قرار دهند.
همه این مشکلات و بحران ها نشان از روزهای سخت از لحاظ مالی در دوره بازنشستگی برای افراد شاغل فعلی دارد و هشداری جدی است بر عدم اطمینان به حقوق دوره بازنشستگی.
بیمه مستمری خاورمیانه راه حلی هوشمند
همانطور که بالاتر نیز اشاره شد حل این معضل در سطح کلان به آسانی امکان پذیر نبوده و امیدی به حل این مشکلات در کوتاه مدت نیست. پس باید به دنبال راهکارهای فردی و در سطح خرد باشیم.
بیمه مستمری (مکمل حقوق بازنشستگی) محصولی هست که دقیقا با این هدف و حل این مشکل در سال 98 طراحی و معرفی شده است. با این محصول بیمه ای فرد به طور مستقل می تواند با مبلغی به اختیار خود (که میتواند بخش کوچکی از درآمد سالانه فرد) باشد را به عنوان حق بیمه دوره بازنشستگی پرداخت کند. در این نوع بیمه بر خلاف صندوق های بازنشستگی که هیچ شفافیتی در خصوص مبلغ مورد تعهدشان در دوره بازنشستگی فرد ندارند، دقیقا مبلغ حقوق مورد پرداخت در دوره بازنشستگی را بر مبنای حق بیمه وصولی فعلی تعیین و تضمین شده و انعطاف در دریافت نیز بر اساس نوع درخواست بیمه شده فراهم است. مزایای دیگری برای اطمینان خاطر بیشتر مثل تضمین نیز امکان پذیر است و امکان تضمین برای همسر و فرزندان را نیز وجود دارد. با این روش فرد حتی فرد میتواند مادام العمر حقوق دریافت کند. وهمه این شرایط شفاف و دقیق به افراد توضیح داده شده و بهترین شرایط به او پیشنهاد میشود.
امید است در شرکت بیمه زندگی خاورمیانه که رسالت اصلی آن به عنوان اولین شرکت تخصصی ارائه و توسعه محصولات بیمه ای در حوزه عمر و زندگی است، بتوانیم با خلق روش هایی نوین برای حل معضلات پیش رو برای جامعه و مردم عزیزمان، راه حل هایی مناسب و مطمئن برای پوشش ریسک های زندگی آتی آنها فراهم کنیم.

لینک مطلب : https://melico.ir/life-insurance/مستمری-و-بازنشستگی-تکمیلی/چرا-باید-بیمه-عمر-مستمری-بخریم؟ کپی