درحاشیه نمایشگاه فاینکس 2019، کارگاه آموزشی ویژه محصول جدید شرکت بیمه زندگی خاورمیانه باعنوان بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی، برای گروه مدیران فروش پایدار تشکیل شد. در این کارگاه آموزشی علاوه ارائه جزئیات و پوششهای ارائه شده در محصول مذکور، با حضور معاونین و مدیران شرکت، به سئوالات حضار پاسخ داده شد.