شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه" در نمایشگاه بهاره استان البرز حضور پیدا کرد.

در غرفه بیمه زندگی خاورمیانه که با استفبال پرشور خانواده‌ها مواجه شد، محصولات بیمه‌ای ارائه شده معرفی شدند و به سئوالات بازدیدکنندگان پاسخ داده شد. بازدید اختصاصی و حضور روسای اصناف استان البرز در غرفه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، از نکات بارز نمایشگاه بهاره استان البرز بود. در بخش جنبی نیز برنامه‌های متنوعی برای خانواده‌ها و فرزندان آنها برگزار شد.