مدیریت شرکت به نمایندگی از طرف هیأت‌مدیره از سهامداران محترمی که در مهلت مقرر اقدام به پرداخت مبلغ تعهدی سرمایه خود نموده‌اند تشکر و سپاسگزاری می‌نماید و به اطلاع می‌رساند که در این مهلت بیش از 73% کل مبلغ تعهدی به حساب شرکت واریز گردیده است. ضمناً ابراز امیدواری می‌نماید تا با واریز کل مبلغ باقیمانده ظرف مهلت یک ماهه آتی، هیچ سهمی از سهامداران فعلی واگذار نگردد.

در جهت تأدیه مبلغ باقیمانده سرمایه به استحضار می‌رساند بر اساس ماده 35 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سهامداران یک ماه مهلت خواهند داشت تا از تاریخ 23/09/1397 لغایت 22/10/1397 مبلغ تعهدی خود را به همراه خسارت دیرکرد معادل نرخ سود بانکی به علاوه 4% سالانه به صورت روزشمار پرداخت نمایند. بر اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود کوتاه مدت بانکی معادل 10% تعیین گردیده است و لذا سهامداران می‌بایست در محاسبه خسارت دیرکرد نرخ 10% به علاوه 4% جریمه مجموعاً 14% در سال را برای تعیین بدهی خود منظور نمایند. به جهت سهولت محاسبه، جدول پیوست مبنای پرداخت روزانه برای هر سهم خواهد بودکه سهامداران می‌توانند تعداد سهام خود را در مبلغ روز پرداخت ضرب نموده و مبلغ حاصله را به حساب معرفی شده واریز نمایند. لازم به ذکر است که برای جلوگیری از ایجاد مغایرت‌های آتی خواهشمند است مبلغ روزانه با لحاظ سه رقم اعشار مبنای محاسبات قرار گیرد.

مجدداً خاطرنشان می‌سازد که به استناد مفاد مواد 35 تا 38 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهام سهامدارانی را که مبلغ خود را به همراه خسارت دیرکرد در مهلت یک ماهه پرداخت ننمایند از طریق فرابورس به فروش خواهد رساند. در این صورت از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینه‌های مترتبه برداشت می‌گردد و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل، هزینه‌ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد، مازاد وجه به ایشان پرداخت خواهد گردید.

 ضمناً به اطلاع می‌رساند که سهامدارانی که امکان پرداخت کل مبلغ تعهدی خود را ندارند می‌توانند بخشی از آن را به همراه خسارت دیرکرد به حساب شرکت پرداخت نمایند. بدیهی است در این صورت شرکت تنها آن بخش از سهام ایشان که بدهی آن پرداخت نشده است را از طریق فرابورس عرضه خواهد نمود.