همایش بزرگ "شهر هوشمند پایدار" با هدف رونمایی از محصولات کسب و کار هوشمند و تشریح محصول "مستمری و بازنشستگی پایدار" با حضور مدیر محاسبات فنی،مدیر آموزش و معاون بازاریابی و فروش شرکت بیمه زندگی خاورمیانه و مدیرعامل، مدیران و اعضای شبکه فروش پایداردر هتل بزرگ ارم تهران برگزار شد.