دوره آموزشی بیمه مستمری و بازنشستگی با حضور مدیران فروش عضو "گروه پایدار" صبح امروز بیست و هشتم فروردین 1398 در دفتر مرکزی برگزار شد.
در این دوره آموزشی که به مدیریت اداره آموزش نمایندگان و توسعه بازار بیمه زندگی خاورمیانه برگزار گردید، ضمن آموزش محصول مذکور، اصول فنون مذاکره و جذب مشتری نیز تدریس شد.
"گروه پایدار" مجموعه‌ای متشکل از مدیران فروش فعال در سراسر کشور هستند که به تازگی عضو شبکه فروش شده‌اند.