باتوجه به ثبت تکمیل سرمایه شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه" در تاریخ 1398/4/4 و پیگیری‌های صورت گرفته از سازمان بورس و شرکت فرابورس ایران، سهام شرکت از تاریخ 1398/4/18 با قیمت 1481 ریال بازگشایی گردید.

سهامدارانی که نسبت به پرداخت مبلغ تعهدی خود اقدام نموده‌اند ولی دارایی خود را در پورتفوی کارگزاری مشاهده نمی‌کنند می‌بایست جهت رفع مشکل به کارگزار خرید سهم مراجعه و ضمن دریافت برگه سهام، نسبت به تعیین مجدد کارگزار ناظر اقدام نمایند.

 

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام)