در حاشیه نمایشگاه فاینکس 2019، مدیران عامل شرکتهای "بیمه دی" و "بیمه ملت" از غرفه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1398 بازدید کردند.