دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از غرفه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در نمایشگاه فاینکس 2019 بازدید کرد.