آگهی فروش سهام

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام)

با شماره ثبت 503148 و شناسه ملی 14006444985

در اجرای مفاد ماده 5 اساسنامه شرکت و بر اساس مصوبه مورخ 1397/08/26 هیأت‌مدیره مقرر گردید که کلیه سهامداران مبلغ تعهدی سرمایه خود را به میزان 500 ریال به ازای هر سهم ظرف مهلت مقرر به حساب شرکت واریز نمایند. از تاریخ انتشار آگهی تعداد 1،005،931،157 سهم توسط سهامداران به صورت کامل تأدیه شده است.

با توجه به عدم پرداخت کامل مبالغ باقیمانده سهام ظرف مهلت قانونی و در اجرای مواد 35 و 36 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداکثر تعداد 194،068،843 سهم یک هزار ریالی عادی با نام ِمتعلق به آن دسته از سهامدارانی که ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده‌اند توسط شرکت از روز سه‌شنبه مورخ 1398/01/20 لغایت 1398/02/31 از طریق بازار فرابورس به فروش خواهد رسید.

لازم به ذکر است سهامدارانی که نسبت به پرداخت مبالغ تعهدی خود اقدام ننموده‌اند و تمایل دارند از فروش سهام خود جلوگیری نمایند می‌توانند تا پیش از فروش سهام متعلقه از طریق فرابورس، نسبت به واریز مبلغ تعهدی به همراه خسارت دیرکرد و کلیه هزینه‌های مترتبه فروش اقدام و رسید واریز وجه را به همراه مشخصات کامل سهامدار و اطلاعات تماس به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک 7 (شماره تماس: 02141363200) ارائه یا به شماره‌های 88734483 یا 88731183 فکس و یا به پست الکترونیکی شرکت به نشانی saham@melico.ir ارسال نمایند.

 

هیأت‌مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام)